Vrtané studny

Průměr vrtu 150 mm - cena za 1 m od 1 500 Kč.
Konečná kalkulace závisí na typu podloží a přídavného pažení v nesoudržném a jílovém podloží. 

Vyhledání pramene 1 500 Kč + doprava.

ZDARMA

  • Vypažení PVC s atestem pro pitnou vodu
  • Poradenský servis